नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

 त्रिवि अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना

 

 

Download

Title Download Count View & Download
No_2_notice_of_BSc_Agriculture_2079-TU 28   View    Download