नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

 त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त केही कलेजहरूमा BSc Agriculture विषयको निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रमसूची प्रकाशित भएको सूचना

 

 

Download

Title Download Count View & Download
notice_of_BSc_Agriculture_2079 24   View    Download