नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेजहरूमा वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त   दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी  सूचना

Download

Title Download Count View & Download
noice 35   View    Download